top of page
evropa-ne-stredovek-logo-inverted-rgb-900px-w-72ppi.png

NÁŠ TÝM

b9J6p4eyfMBU0e36Ricd4iUYE83SKauBlmRtjNmnejuRHABFLE.png

1

Kandid†ti_L†ska2023Annaśolcov†.65.JPG
LENKA HELENA KOENIGSMARK
undrln_web.png

Věřím, že každý z nás může změnit svět. Že svým příkladem, tím, jak pracujeme, co dokážeme, inspirujeme budoucí generace. Jsem matkou dvou dětí, z nichž jedno je těžce postižené. Vím, jak náročný je život pro ty, kterým osud nepřál. Více než 20 let pracuji jako manažerka v marketingu nadnárodních firem, zároveň se pohybuji v neziskovém sektoru a také přednáším o tématech jako je inkluze, zvýšení zastoupení žen ve vedení a podpora neformálních pečujících. Společnost je totiž jen tak silná, jak se dokáže postarat o ty nejslabší.
 

Poslední léta nám ukazují, jak se svět kolem nás dokáže dramaticky změnit, a proto je potřeba být silní, jednotní a podporovat se navzájem. A to je pro mne Evropská Unie. Záruka toho, že patříme na západ, že se nevrátíme do nesvobody, kterou jsem zažívala celé dětství v komunismu. EU má své chyby, ale je to skvělý projekt a tím, že budeme aktivní ho můžeme zlepšovat. Protože my jsme Evropa, Česká republika je Evropa.

Co chci prosazovat?

Zrušení dvojí kvality zboží a zavedení jednotných pravidel pro operátory, abychom za stejné věci platili stejně.

nestr. za

lektorka, mentorka a zakladatelka humanitárního centra Dobrodějna

Zlepšení situace neformálních pečujících a hendikepovaných, zavedení jednotného evropského průkazu osob se zdravotním postižením.

Podporu částečných úvazků a zavedení kvót ve veřejném prostoru, aby se narovnaly počty žen a mužů ve vedoucích pozicích.

sociální sítě

 • Instagram
 • Facebook
 • X
Lukáš K..JPG
LUKÁŠ KOSTÍNEK
undrln_web.png

Co chci prosazovat?

Vyrůstal jsem v době, kdy se nám svět začal otevírat, a od dětství mi tak přišlo normální, že vedle České republiky je mým domovem i Evropa. Už léta se jako legislativec pohybuji v prostředí naší politiky a vidím, že EU může za většinu změn, které mění naše životy k lepšímu. Bohužel to ale z chování našich politiků není moc poznat. Potřebné změny zdržují, různě upravují a pak na „Brusel“ nadávají, co si to zase vymyslel. S vlastními návrhy přitom nikdy nepřijdou. Toho už mám dost. Nechci jen pasivně přihlížet, jak promrháváme svoji příležitost se na utváření našeho společného domova podílet a jak nám strany neustále nabízejí ty samé okoukané tváře, o kterých po volbách zase roky neuslyšíme. EU nemá být dobře placeným odkladištěm nechtěných politiků ani žebříčkem na cestě kariéristů vzhůru. Potřebujeme konečně silný hlas, který se bude doma zajímat, jak lidem pomáhat a v EU pak neúnavně pracovat na prosazení potřebných změn. Švejkování už bylo dost.

Společnou evropskou armádu, budování evropského zbrojního průmyslu, výzkumu a společné nákupy vybavení.

expert na ústavní a mezinárodní právo,

spoluautor žaloby na prezidenta Zemana

sociální sítě

 • Vlákna
 • Instagram
 • Facebook
 • X

Celoevropský fond rozvoje bydlení, který zajistí jeho větší dostupnost.

Podporu podnikatelských příležitostí a zlepšení dostupnosti služeb v méně rozvinutých regionech.

2

3

Adam Ha.JPG
ADAM
HANKA
undrln_web.png

Svět se nám mění před očima a tam, kde dříve stačilo fungování národní vlády, je dnes každá evropská země příliš slabá a úspěšné země budou ty, které dokáží co nejvíce spolupracovat. Proto potřebujeme silnou, demokratickou a prosperující Evropu, díky níž dokážeme úspěšně čelit výzvám, které přináší globální ekonomika, klimatická krize, umělá inteligence a mnoho dalších. V Evropském parlamentu chci především pracovat na tom, aby Evropa dokázala držet krok s ostatními velmocemi v inovacích, v rozvoji umělé inteligence a na tom, aby se více integrovala a byla flexibilnější a silnější po všech stránkách. Díky tomu bude totiž silnější, bezpečnější a bohatší i Česko.

Co chci prosazovat?

Stávající i nově vyvíjená technologie nesmí narušovat základní lidská práva a svobody a diskriminovat.

Investice do kvalitního vzdělávání postaveného na práci s informacemi a na rozvoji kritického myšlení. To zvýší inovační potenciál Evropy i odolnost občanů proti cíleným dezinformacím a manipulacím v online světě.

Posílení sdílení software i zkušeností s digitalizací napříč EU, zavádění bezpapírových procesů v institucích EU i na na úrovni členských zemí.

sociální sítě

 • Instagram
 • Facebook
 • X
 • LinkedIn

odborník na umělou inteligenci

IMG_0124.jpeg
VERONIKA
FAJMONOVÁ
undrln_web.png

Co chci prosazovat?

Rozhodla jsem se zapojit do politiky, protože chci žít ve světe, kde evropské hodnoty jako je svoboda, rovnost, respekt k lidským právům, zodpovědná vláda a otevřený dialog nejsou jen prázdnými slovy ale hodnotami, podle kterých se rozhodujeme a jednáme. A věřím, že výzvy, kterým naše společnost aktuálně čelí, je potřeba řešit na evropské úrovni. Mé hlavní téma je genderová rovnost. Odmítám akceptovat společenský systém vytvářející nerovnosti, které jsou spojeny s pohlavím. Už když jsem byla malá, kladla jsem si otázku, proč bych měla v kuchyni pomáhat já a brácha nemusí. A tím to vše začíná (vlastně ještě mnohem dříve). Chci pracovat na tom, aby každý měl možnost rozhodovat o tom, jakou roli ve společnosti zaujme, a pohlaví nebude mít vliv na to, jakou práci děláte a jak jste za ni finančně ohodnoceni.


Také je pro mě velmi důležitá udržitelnost a řešení klimatických otázek. V neposlední řadě bych chtěla jasně říct, že stojím nohama na zemi a že jsem si plně vědoma toho, že je v těchto souvislostech naprosto nezbytné myslet i na socio-ekonomické aspekty.

psycholožka, výzkumnice

4

sociální sítě

 • Instagram
 • Facebook

Odstraňování genderových stereotypů, které jsou příčinou genderové nerovnosti.

Společný postup v boji proti násilí, podpora prevence, rozvoj kapacit služeb pro oběti násilí a pro ty, kteří jej páchají.

Zohledňování genderové rovnosti napříč všemi legislativními návrhy, neboť většina z nich se týká lidí, tedy má dopad na genderovou rovnost.

5

Vít K..JPG
VÍT
KORSELT
undrln_web.png

Rozhodl jsem se kandidovat, protože mi není jedno, jakým směrem se bude nadále naše země ubírat. Doposud jsem měl štěstí, že jsem mohl zastupovat Českou republiku, jejíž vlády byly pro posílení naší přítomnosti v EU a v NATO. Záleží mi na tom, aby tomu bylo tak i nadále.

Co chci prosazovat?

Zrušení principu jednomyslnosti, který ve své současné formě zajišťuje skrze možnost veta prakticky neomezenou možnost jediného aktéra blokovat rozhodování Unie, mimo přijímání členských států.

Zefektivnění již existujících Delegací EU, kde společné konzulární a diplomatické služby mohou nahradit v současné době nedostatečně silné národní mise.

bývalý český velvyslanec

sociální sítě

 • Facebook
Anna K..JPG

ANNA KOLLER

Ráda bych své zkušenosti a energii věnovala právě těm tématům, které ovlivňují nás všechny, zároveň jsou velmi komplikovaná, proto nemají většinou jedno správné řešení.

O politiku a veřejné dění se zajímám dlouhodobě. Rozhodla jsem se z velké části intuitivně, mé rozhodnutí ale do jisté míry pramenilo i z osobní nespokojenosti s nastavením současné společnosti, s náladou, která v ní panuje i ve vztahu k činnosti orgánů Evropské unie, s absencí řešení některých zásadních témat, mezi která řadím mimo jiné i zajištění rovných příležitostí (nejen) pro ženy. Ráda bych své zkušenosti a energii věnovala právě těm tématům, které ovlivňují nás všechny, zároveň jsou velmi komplikovaná, proto nemají většinou jedno správné řešení. Uvědomuji si, že činnost Evropského parlamentu má v konečném důsledku dopad na každého z nás, týká se nás všech.

 • Facebook

6

advokátka

O kandidátce

Rozhodnutí kandidovat do Evropského parlamentu je vyústěním mého dlouhodobého zájmu o veřejné dění. Kvůli němu jsem se stal rektorem Univerzity Karlovy a pak senátorem a předsedou evropského výboru Senátu. Chci těchto zkušeností využít i v Evropském parlamentu, protože jsem přesvědčen, že dobře fungující Evropská unie je důležitým faktorem pro dobrý život pro nás v Česku. Rád bych přispěl jednak posílení mezinárodní pozice EU a tím také naší větší bezpečnosti, k zlepšující se péči o životní prostředí a také pro dobré podmínky v EU pro vědu a vzdělávání.

Václav H..JPG

VÁCLAV HAMPL

Rád bych přispěl jednak posílení mezinárodní pozice EU a tím také naší větší bezpečnosti, k zlepšující se péči o životní prostředí a také pro dobré podmínky v EU pro vědu a vzdělávání.

 • Facebook

7

bývalý rektor Univerzity Karlovy

O kandidátovi
Bára H..JPG

BARBORA HRUBÁ

Už teď většině výzev a hrozeb nedokážeme čelit sami a sotva držíme krok s okolním světem. Nechci tomu jen přihlížet a proto jsem se rozhodla s tím něco udělat.

 • Facebook

Záleží mi na Česku a jeho budoucnosti. Mám štěstí, že patřím ke generaci, která si může vybírat, kde bude studovat, pracovat, zakládat rodinu, žít. Já jsem si vybrala Česko se všemi jeho příležitostmi i nedostatky. Je ale nesmírně frustrující sledovat, jak moje země bezcílně přešlapuje na místě. Česká politika neumí směřovat do budoucnosti a nabízet řešení, která přesahují časový rámec jednoho volebního období. Naprosto zásadní pro náš budoucí úspěch je aktivní zapojení v evropské politice. Už teď většině výzev a hrozeb nedokážeme čelit sami a sotva držíme krok s okolním světem. Nechci tomu jen přihlížet, a proto jsem se rozhodla s tím něco udělat. Stát se jednou z tváří propagujících progresivní a proevropskou politiku v České republice bude výzva. 

O kandidátce

koordinátorka komunikace

8

IMG-20220811-WA0001_edited_edited_edited.jpg

KAMILA NAVRÁTILOVÁ

 • Facebook

9

starostka obce Cholina

O kandidátce
Adam Hr..JPG

ADAM HRUŠKA

Protože tuto budoucnost zažít také chci, tak jsem se rozhodl kandidovat tam, kde na její realizaci mohu potenciálně mít největší vliv.

Jako výzkumník v oblasti potravinové bezpečnosti jsem opakovaně dělal komplexní predikce budoucnosti. Během tvorby těchto predikcí mi prakticky vždy vycházela jen jedna budoucnost jako ta, ve které bych chtěl žít. Protože tuto budoucnost zažít také chci, tak jsem se rozhodl kandidovat tam, kde na její realizaci mohu potenciálně mít největší vliv.

 • X

10

O kandidátce
O kandidátovi

bezpečnostní expert

Janis S_edited.jpg

JANIS SIDOVSKÝ

 • Facebook

11

hudební producent

O kandidátovi

LUCIE MICHEL LEKEŠOVÁ

12

kulturuložka a diplomatka

b9J6p4eyfMBU0e36Ricd4iUYE83SKauBlmRtjNmn
O kandidátce

MICHAELA SOKOLOVÁ

13

O kandidátce

vedoucí recepce

SLAVOMÍR MAŇÁSEK

14

O kandidátce

státní zaměstnanec

b9J6p4eyfMBU0e36Ricd4iUYE83SKauBlmRtjNmn

HANUŠ VELEBNÝ

15

veterinář

O kandidátce

KATEŘINA HALÁSZOVÁ

16

spisovatelka

b9J6p4eyfMBU0e36Ricd4iUYE83SKauBlmRtjNmn
O kandidátce

VOJTĚCH NITRA

17

O kandidátce

IT specialista

JAN KLÁTIL

18

software developer

b9J6p4eyfMBU0e36Ricd4iUYE83SKauBlmRtjNmn
O kandidátce

MARTINA HEPNEROVÁ 

19

stavební projektantka

O kandidátce

DANIELA DOLEJŠÍ

20

zaměstnankyně ECB

b9J6p4eyfMBU0e36Ricd4iUYE83SKauBlmRtjNmn
O kandidátce

TEREZA KORANDA DVOŘÁKOVÁ

21

analytička a výzkumnice

O kandidátce

VINCENT MÍČA

22

specialista na evropskou
legislativu

b9J6p4eyfMBU0e36Ricd4iUYE83SKauBlmRtjNmn
O kandidátce

EMA CIBÍK STAŠOVÁ

23

lektorka finštiny a překladatelka

O kandidátce

NIKOLA HRNČÍR

24

software developer

b9J6p4eyfMBU0e36Ricd4iUYE83SKauBlmRtjNmn
O kandidátce

MAREK NOVOTNÝ

25

podnikatel

O kandidátce

ANEŽKA LÁSKOVÁ

26

sekretářka

O kandidátce
bckgrnd_web_Kreslicí plátno 1.png
“Have customers review you and share what they had to say. Click to edit and add their testimonial.”

Alexa Young, CA

bckgrnd_web_Kreslicí plátno 1_edited.jpg
Anna K..JPG

06

Anna Koller

advokátka

Adam Hr..JPG

10

Adam Hruška

bezpečnostní expert

07

Václav Hampl

bývalý rektor UK

11

Janis Sidovský

hudební producent

Bára H..JPG

08

Barbora Hrubá

koordinátorka komunikace

IMG-20220811-WA0001_edited_edited_edited.jpg

09

Kamila Navrátilová

starostka obce Cholina

LUCIE MICHEL LEKEŠOVÁ

12

kulturuložka a diplomatka

b9J6p4eyfMBU0e36Ricd4iUYE83SKauBlmRtjNmn
O kandidátce

MICHAELA SOKOLOVÁ

13

O kandidátce

vedoucí recepce

SLAVOMÍR MAŇÁSEK

14

O kandidátce

státní zaměstnanec

b9J6p4eyfMBU0e36Ricd4iUYE83SKauBlmRtjNmn

KATEŘINA HALÁSZOVÁ

16

spisovatelka

b9J6p4eyfMBU0e36Ricd4iUYE83SKauBlmRtjNmn
O kandidátce

VOJTĚCH NITRA

17

O kandidátce

IT specialista

HANUŠ VELEBNÝ

15

veterinář

O kandidátce

JAN KLÁTIL

18

software developer

b9J6p4eyfMBU0e36Ricd4iUYE83SKauBlmRtjNmn
O kandidátce

MARTINA HEPNEROVÁ 

19

stavební projektantka

O kandidátce

DANIELA DOLEJŠÍ

20

zaměstnankyně ECB

b9J6p4eyfMBU0e36Ricd4iUYE83SKauBlmRtjNmn
O kandidátce

TEREZA KORANDA DVOŘÁKOVÁ

21

analytička a výzkumnice

O kandidátce

VINCENT MÍČA

22

specialista na evropskou
legislativu

b9J6p4eyfMBU0e36Ricd4iUYE83SKauBlmRtjNmn
O kandidátce

EMA CIBÍK STAŠOVÁ

23

lektorka finštiny a překladatelka

O kandidátce

NIKOLA HRNČÍR

24

software developer

b9J6p4eyfMBU0e36Ricd4iUYE83SKauBlmRtjNmn
O kandidátce

MAREK NOVOTNÝ

25

podnikatel

O kandidátce

ANEŽKA LÁSKOVÁ

26

sekretářka

O kandidátce
bottom of page