top of page
evropa-ne-stredovek-logo-inverted-rgb-900px-w-72ppi.png

UPGRADE PRO EVROPU

b9J6p4eyfMBU0e36Ricd4iUYE83SKauBlmRtjNmnejuRHABFLE.png

Už delší dobu cítíme, že velká část naší politické reprezentace žije ve středověku. Žádná dlouhodobá politická vize, pouze přešlapování na místě. Reprezentují nás pořád ty stejné tváře a když jsou už pro svoji stranu nepohodlné, pošlou je do Evropského parlamentu. Pak se po nich slehne zem.

Nemáme Euro, nemáme manželství pro všechny, zaostáváme ve zrovnoprávnění žen ve společnosti a kvůli zpátečnickým předsudkům nemáme ani Istanbulskou úmluvu.

Už bylo dost středověku. Patříme do moderní Evropy!

U
P
G
R
A
D
E

EU JAKO SVĚTOVÁ VELMOC

01

Silná společná zahraniční a obranná politika EU zajistí bezpečnost, stabilitu a efektivní vynakládání peněz a posílí nás jako významného geopolitického hráče. EU musí zajistit mír ve svém okolí, mimo jiné kvůli zajištění dodávek strategických surovin.

V ŠUMPERKU JAKO VE VÍDNI

03

Polovina ČR patří mezi méně rozvinuté regiony, čímž trpí obyvatelé i rozpočet EU, který kvůli tomu přichází o značné částky. Ve spolupráci s odborníky  navrhujeme řadu řešení inspirovaných úspěšnými projekty, které stávající situaci pomohou zlepšit.

NA TECHNOLOGICKÉ REVOLUCI VYDĚLÁME

05

Udržitelná produkce, boj s klimatickou krizí a ochrana životního prostředí musí patřit mezi priority EU. Kvůli změně klimatu nás čeká také globální technologická revoluce zaměřená na její řešení. Je to ale i příležitost a je v našem zájmu být v čele této změny. 

O VZDĚLÁNÍ NESTAČÍ JEN MLUVIT

07

V současné době legislativní opatření v oblastech vzdělávání a kultury náleží jednotlivým členským státům, ale v EU existuje několik programů, které rozvoji těchto oblastí významně pomáhají. Proto jsme jednoznačně pro jejich další rozšíření a podporu.

EU, KDE SE ČESKU DOBŘE ŽIJE

02

Srovnatelná kvalita života a spokojenost obyvatel musí být jedním z hlavních cílů EU. Už dnes díky ní efektivněji bojujeme s korupcí, máme přístup k okolním trhům, práci i cestování do zahraničí. Může toho ale pro nás udělat daleko víc.

JSME FEMINISTÉ A NESTYDÍME SE ZA TO

04

Evropa se doposud  nevypořádala s nerovnostmi jako jsou např. rozdíly v platovém ohodnocení žen a mužů, nebo sexualizované násilí. S těmito problémy musíme systematicky bojovat, ať už formou vzdělávacích programů nebo přímých legislativních zásahů.

AI JAKO DOBRÝ SLUHA

06

Současnému světu vládnou digitální technologie. Abychom v něm mohli nadále obstát, musíme z EU vybudovat technologickou velmoc. Je to klíčové z hlediska konkurenceschopnosti, ale i proto, abychom zachovali evropské politické a kulturní hodnoty a suverenitu.

Přijde vám, že některé naše řešení není ideální? Máte pocit, že jsme zapomněli na něco důležitého nebo vás napadá, jak Evropskou unii ještě více vylepšit? Neváhejte a ozvěte se nám na sociálních sítích! Odkazy najdete níže.

bckgrnd_web_Kreslicí plátno 1_edited.jpg
bottom of page